Поповтарды еске түсіру

Ағымдағы жылдың 20-шы 22 ші қаңтар аралығында С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті Қазақ географиялық қоғамының Өскемен филиалымен бірігіп, ғылыми-педагогикалық қызметтері Томск мемлекеттік университеті мен ӨПИ - С. Аманжолов...

Балаларѓа сыйлыќтар табыс етті

Зањ факультетінде ењ сџйікті ѕрі жарќын мерекелерде – Наурыз бен Жања жылда балаларѓа сыйлыќ тарату сияќты жаќсы дѕстџр ќалыптасќан. Факультет студенттері «Џміт» балалар џйініњ тѕрбиеленушілері џшін жањажылдыќ сыйлыќтар жинауды ђйымдастырды. Жџз...

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС

Жуырда университет Ғылыми кеңесінің 2009 жылдағы алғашқы кезектен тыс отырысы болды. Оны ашқан ШҚМУ ректоры, профессор Б. Мамраев өткен жыл жоғары оқу орнының ұжымы үшін жалпы алғанда табысты аяқталғанын атап...

Меморандумға қол қойылды

Кеше облыс орталығының әкімі Темірбек Қасымжанов және С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Бейбіт Мамраев Өскемен қаласы әкімдігі мен С. Аманжолов атындағы ШҚМУ арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол...

ЃЫЛЫМИ КЕЊЕС ОТЫРЫСЫ

Љткен жылдыњ соњында университет ѓылыми кењесініњ кезекті отырысы болды. Онда бірнеше мѕселе ќарастырылып, талќыѓа салынды. Экология жѕне жаратылыстану ѓылымдары факультетініњ деканы Анар Мырзаѓалиева «Факультеттегі лицензия талаптарына сѕйкес маман даярлау сапасы...

Счётчик ТИЦ