ШЌМУ физиктерініњ љнертабысы

ЌР Ѕділет министрлігі зияткерлік меншік ќђќыѓы бойынша комитетініњ љнертабыс куѕлігі жуырда біздіњ университеттіњ бір топ ѓалымдарына берілді. Топ ќђрамында математика, физика жѕне технология факультетініњ деканы Бейсен Ахметжанов, ќолданбалы физика ѓылыми-зерттеу...

Гандболдан аќтыќ сайыстар

21-наурызда Љскеменніњ дене шыныќтыру жѕне сауыќтыру орталыѓында Ќазаќстан Республикасы жоѓары оќу орындарыныњ V жазѓы универсиадасы аясында гандболдан ашыќ финалдыќ сайыстар болып љтті. Сайыстарѓа Семей педагогикалыќ институтыныњ, Шѕкѕрім атындаѓы Семей мемлекеттік...

Ең үздік ондықта

ҚР жоғары оқу орындарының бесінші жазғы универсиадасының бесінші бағдарламасы аясында 16-шы және 21-ші наурыз аралығында Алматыда оқ атудан сайыстар өтті. ШҚМУ командасы толық емес құрамда өнер көрсете отырып он бір...

Оќудыњ аќысын мемлекет тљлейді

Бџгін С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде оќу орныныњ басшылыѓы ќосымша білім гранттарын иеленген џздік студенттерді ќђттыќтады. Ќђттыќтау рѕсімін жоѓары оќу орныныњ ректоры, профессор Бейбіт Мамраев љткізді. Грант иеленген ШЌМУ...

НЕСИЕГЕ БІЛІМ АЛУҒА БОЛАДЫ

Студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасына қатысуға құжаттарды қабылдау С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде кеше сағат таңғы 9-дан басталды. Жеңілдетілген несие беру бағдарламасының ерекшелігі сол – жылына 9 пайыздық...

РЕКТОРДЫҢ ҚАБЫЛДАУЫНДА

Жуырда университеттің студенттер активі ректордың қабылдауында болды. Жоғары оқу орнының бірінші басшысы Бейбіт Баймағамбетұлы Мамраев Аңсаған Серғазинаны, Бақытбек Смағұловты және Альбина Жұмашкенованы қабылдады. Студенттер ректормен жалпы алғанда екі сағаттай салиқалы...

Мамандыќ мерейтойына орай

Жуырда С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ базасында «Педагогика жѕне бастауыш білім беру ѕдістемесі» мамандыѓыныњ жартыѓасырлыќ мерейтойына орай «Мектепке дейінгі жѕне бастауыш білім беру педагогтарыныњ кѕсіби біліктіліктерін ќалыптастырудыњ љзекті...

Первая Назад 1 2 3 Последняя


Счётчик ТИЦ