Жеңістерімен құттықтаймыз!

Қыркүйектің 19-20 күндері Семей қаласында өткен Қазақстан Республикасының самбо күресі бойынша кубогы чемпионатының аясында С. Аманжолов атындағы ШҚМУ командасы бірінші орынды иеленді. Қабанбай батырды еске алуға арналған чемпионатқа еліміздің түрлі...

Студенттік өмірге қадам басты

Тарих және халықаралық қатынас факультетіндегі «Студенттікке қабылдау» рәсімі көңілді өтті. Мерекелік кештің жүргізушілері – 2-курс студенттері Нұртаза Сұңғат пен Спирин Егор әзіл-қалжың айтып, өздерінің бірінші курста бастарынан кешірген қызықтарын еске...

ШЌМУ-де білім беру жѕне ѓылым џдерістерін аќпараттандыру бойынша республикалыќ конференция ашылды

Ќыркџйектіњ 24-інде Љскеменде «Жоѓары оќу орындарындаѓы білім беру жѕне ѓылыми ќызметтерді аќпараттыќ ќамтамасыз ету» деп аталатын екі кџндік республикалыќ конференция басталды. Оны ЌР Білім жѕне ѓылым министрлігі, Республикалыќ ѓылыми-педагогикалыќ кітапхана...

Кџшті ѕрі мыќты бол!

Љткен демалыс кџндері Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарындаѓы ірі ќалаларда «Џнемі кџшті ѕрі мыќты бол!» деген ђранмен республикалыќ фестиваль љтті. Љскеменде іс-шара «Восток» стадионында ђйымдастырылды. Мђнда бђќаралыќ жџгіріс љткізіліп, оѓан С. Аманжолов...

Корей тілініњ кабинеті ашылды

Жуырда филология факультетінде корей тілі кабинетініњ ашылу салтанаты болып љтті. Оѓан университет ректоры, профессор Б. Мамраев, «Квансон» ќазаќ-корей колледжініњ директоры Н. Кан, кљмекшілердіњ џйлестірушісі Джан Хён Гю, консул Канн Мосе,...

Студенттер кинематографистермен кездесті

«Ќазаќстандаѓы ђлттыќ кино кџндері» республикалыќ акциясы аясында еліміздіњ кинематографтар одаѓы љкілдері университетіміздіњ студенттерімен кездесті. Бђл жексенбі кџні болатын, сондыќтан жастардыњ ќонаќтармен сђхбаттасуѓа ѓана емес, сондай-аќ алѓашќы кљрсетілімі биыл жазда болѓан...

Студенттермен кездесу

С.Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде студенттердіњ Ќазаќстан Республикасы Парламенті Сенатыныњ депутаты, Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік сыйлыѓыныњ иегері Тљлеген Мђхамеджановпен жѕне Ќазаќстанныњ халыќ ѕртісі Нђржамал Џсенбаевамен кездесуі болып љтті. Екі саѓат ішінде...

Первая Назад 1 2 Последняя


Счётчик ТИЦ